دکتر کتایون موثقی
متخصص  قلب و عروق 
فلوشیپ فوق تخصصی   انژیوگرافی وانژیو پلاستی
تحصیلات:
دکترای  پزشکی عمومی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز 1368  تا  1375
تخصص قلب و عروق – دانشگاه علوم پزشکی تهران   1378  تا 1382
فلوشیپ فوق تخصصی اینترونشنال کاردیولوژی--  دانشگاه علوم پزشکی تهران  1386  تا 1387
عضویت ها:
عضو انجمن اینترونشنیست های اروپا EAPCI) )
عضو انجمن قلب اروپا  ((ESC
عضو انجمن اترو اسکلروز ایران  (IRSA)
عضو انجمن اینتر ونشنیست های ایران ISOIC))
سوابق علمی و کاری:
نفر اول امتحان پره اینتر نی  دانشگاه علوم پزشکی تبریز - سال 1374
متخصص قلب و عروق – بیمارستان عباسی - شهرستان میاندواب .اذربایجان غربی—1382  تا 1386
متخصص قلب و عروق و فلوشیپ فوق تخصصی انژیوپلاستی  بیمارستان های جم..ساسان..خاتم الانبیا..پیامبران..بهمن—
تهران - از سال 1387 تا کنون
عضو  هیئت مدیره  انجمن اترو اسکلروز ایران( دو دوره)  از سال 1389 تا کنون
عضو کمیته علمی  11-12-13-14و پانزدهمين کنگره های تازه های  قلب و عروق -  تهران
عضو کمیته علمی  دومین و سومین همایش  قلب و فناوری نوین
مدیر اجرایی سومین همایش  قلب و فناوری نوین –  چالوس
مدیر اجرایی و اوپراتور live case presentation  در 11-12وسيزدهمين کنگره های  تازه های  قلب و عروق - تهران
عضو اولین  تیم ایرانی کارگذاری دریچه ائورت از طریق پوست CORVALVE)) -  سوئیس  1390
فعالیت های در حال انجام:
انژیوگرافی و انژیوپلاستی  عروق  کرونر قلب – عروق محیطی واندام ها-  عروق کلیوی -  ائورت و کاروتید 
درمان بیماری های مادرزادی قلب  در بالغین به روش اینترونشن   ( غیر جراحی)
والولوپلاستی دریچه های قلب  (باز کردن دریچه های تنگ  قلب با بالون)
انژیو پلاستی سیستم عصبی شرایین کلیوی  در بیماران فشار خونی  RENAL  DENERVATION))
تشخیص و درمان بیماریهای قلبی عروقی و فشار خون