نواع بیماری های قلبی

نواع بیماری های قلبی

انواع بیماری های قلبی کدام اند؟ دلایل ابتلا به بیماری های قلبی واژه بیماری قلبی معمولا برای اشاره به حمله قلبی اشاره می‌شود، با اینحال بیماری قلبی شامل سایر بیماری‌ه...

ادامه مطلب

درمان دارویی بیماری قلبی

درمان دارویی بیماری قلبی

این درمان شامل استفاده از داروهایی که به کاهش شدت بیماری و آسیب آن کمک می‌کند، می‌باشد. این داروها شامل:

ادامه مطلب

پیشگیری از بیماری های قلبی

پیشگیری از بیماری های قلبی

چه کسانی در خطر ابتلا به بیماریهای قلبی می‌باشند؟ هرچند خطر ابتلای مردان به بیماری های قلبی بیشتر از زنان است، بااینحال در هردو جنس بیماری قلبی اولین بیماری کشنده می...

ادامه مطلب